Bếp lửa chiều

Hồi nhỏ,  nhớ có vở cải lương tên “Bếp Lửa Chiều Ly Biệt”. Nhớ chiếc xe lam rao tuồng chạy qua xóm phát tờ rơi. Không được xem tuồng nhưng hai chữ “Ly Biệt”  đã làm cho lòng mình rưng rưng lo sợ. Có phải rồi có lúc mình phải rời xa “Bếp Lửa Chiều” của mẹ?

Huyền Chiêu               

Continue reading