Xíu mại mắm lóc chưa đúng pháp

Chuyến đi khảo sát mắm miền Tây hồi cuối tháng tư đầu tháng năm 2021 mới thấy thế giới mắm vô cùng phong phú. Nhờ đó mà học được nhiều thứ trong đó có món ‘độc hơn thịt dịt’ là xíu mại mắm lóc.

Ngữ Yên

Continue reading