Khoa trưởng đầu tiên của ĐH Y Khoa Huế

Việc thành lập Viện Đại Học Huế (3/1957) là do sáng kiến của tổng thống Ngô Đình Diệm với lý do chính trị và văn hóa. Đến cuối năm 1958, linh mục Cao Văn Luận, viện trưởng Viện ĐH Huế, bắt đầu nghĩ đến việc mở ĐH Y khoa Huế vì LM nhận thấy số bác sĩ phục vụ cho bệnh nhân còn quá ít (theo thống kê vào lúc đó ở Việt Nam, cứ 30.000 người dân mới có một bác sĩ) và một số lớn học sinh Huế đậu tú tài, vì lý do kinh tế, muốn học Y khoa mà không thể vào Saigon để học được.

Phùng Hữu Chí

Continue reading