Ba sương

Trời nóng thiệt nóng, tôi rủ bạn về nhà quê “nghía” “ba sương”. Bạn tròn mắt: “Từ gì nghe lạ hoắc. Thưở giờ chỉ nghe ba gai, ba búa, ba xạo, làm gì có ba sương.” Tôi cười tủm tỉm: “Có chớ. Mà ba sương này dễ thương lắm nghen.” Nhứt là mùa hè, đâu thể thiếu “ba sương”: sương sa, sương sáo, sương sâm.

Minh Lê

Continue reading