Tiệm cơm Bà Cả Đọi

Những năm cuối thập niên 50 đầu 60 ở Sài Gòn để lại trong lòng gã làm thơ bụi bặm này nhiều dấu ấn kỷ niệm. Ôi, nhiều lắm. Xin kể vắn tắt: Những con đường lá me bay. Tiệm sách Khai Trí, Xuân Thu. Ly nước mía Viễn Ðông. Cà phê La Pagode, Thái Chi. Phòng Trà Anh Vũ, Ðức Quỳnh. Cinema Lê Lợi, Vĩnh Lợi. Tiếng hát Thanh Thúy, Cao Thái. Và tiệm cơm Bà Cả Ðọi.

Tim Nguyễn

Continue reading