Nhân ăn hai món bún dọc đường

Cuối tuần rồi, cùng mấy người bạn rong ruổi Sài Gòn – Phan Thiết – Cà Ná – Phan Rang – Đà Lạt. Trong hành trình này, tôi được giới thiệu món bún riêu cua ốc Phan Rang và món bún bò bốc khói Đà Lạt.

Ngữ Yên

Continue reading