Bánh mì đi qua đời tôi

Cái tựa nghe thiệt… sến, nhưng đúng y chóc chuyện tôi muốn kể. Người ta có nhiều bóng hồng, nhiều mối tình đi qua đời, còn tôi, mỗi giai đoạn cuộc đời lại có hình bóng của một… ổ bánh mì, mới lạ!

Minh Lê

Continue reading