Ông Khai Trí và hai câu đối sau năm 1975

Bài Người thành muôn năm cũ có nhắc hai câu ông Khai Trí Nguyễn Hùng Trương thích: “Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý, Đồng Khởi thành danh mất Tự Do”. Sau khi bài được đăng trên Văn Việt và chuyển lên Phây, một số bạn quan tâm tới hai câu trên. Bài viết xin được thảo luận về đề tài thú vị này.

Lê Học Lãnh Vân

Continue reading