Uống trà và buôn bán trà ở Saigon-Chợ Lớn thời Pháp thuộc

Trà là một nước giải khát thi vị từ ngàn xưa và phổ biến trong xã hội mà đa số mọi người ở nhiều giới, giai cấp đều có thể thưởng thức. Trà có nguồn gốc xa xưa từ Trung Quốc.

Nguyễn Đức Hiệp

Continue reading