Nhật ký Tết 1981

Sắp Tết, tôi làm siêng ngồi soạn đống sách vở cũ, tính bỏ bớt cho đỡ chật nhà. Không dè đụng tới cuốn nào cũng lu bù kỷ niệm ùa về, cứ cầm trên tay đắn đo không nỡ. Rồi tôi thấy một cuốn sổ nhỏ bằng nửa trang A4, ngoài bọc giấy kẻ ngang trắng ngả vàng, bên trong là những dòng chữ viết mực đen đã hơi nhòa.

Minh Lê

Continue reading