Tạ ơn mẹ ta khởi đi từ một bếp lửa

.

Có thể nói không gì ấm cúng, thân yêu bằng bếp lửa của mẹ. Nó là hình ảnh của ấu thời tôi, và có lẽ cả ấu thời các bạn nữa. Và phải chăng mỗi khi cảm thấy chới với trên đường đời, ta lại tìm về bếp lửa ngày xưa ấy. Tìm về để được thấy an ủi, tin tưởng hơn, hầu cất  bước đi tiếp trên con đường chông chênh của kiếp người.

Tim Nguyễn

Continue reading