Những người xa khuất dịp Xuân sang

Tết Nguyên Đán Âm Lịch thường thường là mấy ngày trong Tháng Hai Dương Lịch. Như năm năm 2018, Tết Nguyên Đán (ngày đầu tiên, tức mồng 1) nhằm ngày 16 Tháng Hai. Như thế những người vĩnh biệt dương gian vào Tháng Hai Dương Lịch là những người ra đi vào dịp nhân gian đang bận rộn mừng Xuân đón Tết.

Viên Linh

Continue reading