‘Nghêu ngao’ bún nghêu

Món bún ốc được sự ca tụng của nhiều người đàng ngoài. Ông nhà văn Duyên Anh nổi tiếng ca tụng: “Bát bún ốc nhiều màu sắc lắm. Màu sắc bắp chuối, màu sắc muống chẻ, màu diếp, màu húng, màu mùi, màu tía tô, màu cà chua, màu ốc bươu và màu bún.” May mà chưa có bài “Bún ốc đức tụng”. Cũng là nhuyễn thể, nhưng sao ta không thử bún nghêu?

Ngữ Yên

Continue reading