Bánh ít, bánh gai

Nếu nhiều loại bánh “nghe tên, biết người” như bánh tráng, bánh bèo, bánh ướt thì Bánh Ít ngược lại thuộc hàng “tên đi đường tên, bánh đi đường bánh”. Có vài giả thuyết giải thích cái tên của Bánh Ít, mời bạn đọc cùng tôi lên đường…trinh thám tìm ra sự thực.

Minh Lê

Continue reading