Ba lăng nhăng với cá lăng

Ngày 25/12/2020, có dịp cùng mấy anh em chén thù chén tạc với cá lăng hai món ở quán 2 Vui bên kia cầu Kiệu và bên trái đường Phan Đình Phùng, tính từ phía Sài Gòn. Ăn rồi mới có dịp tìm hiểu và kể chuyện ba lăng nhăng về món cá được dân Đàng Ngoài không ngớt lời ca ngợi khi được đem làm chả theo kiểu ngoài ấy.

Ngữ Yên

Continue reading