Phèn chua có độc hại không?

An toàn thực phẩmPhèn chua được dùng để lọc nước ở miền quê, phổ biến và hiệu quả đến độ cô gái Nam Bộ tự tin hát lên rằng, “…phèn chua em đánh, nước nào cũng trong”. Vâng, nước đục là phải đánh, cứ đánh, và đánh cho mạnh tay vào, vì phèn chua tan rất chậm trong nước lạnh.

Vũ Thế Thành ( trích ” Ăn để sướng hay ăn để sợ?, Tập II)

Continue reading