Khi ‘phao câu’ gà tây trở thành vàng

Chiều 23/12/2020, đùi gà tây và bọng gà ta bán hết sạch ở Aeon Mall Tân Phú. Bọng là cái thân gà không còn đùi và ruột rà. Người Việt quanh khu vực siệu thị này ở Tân Phú đã ‘ngộ’ được cái ngon của thịt gà tây. Như vậy có thể nói người Sài Gòn – phân biệt với người Gia Định – cũng thế.

Khởi Thức

Continue reading