Trường nữ trung học Sài Gòn một thời

Kế thừa từ nền giáo dục Pháp, ở miền Nam sau 1954, vẫn còn tồn tại những trường dành cho nam sinh và nữ sinh riêng biệt. Sài Gòn không thoát ra khuôn khổ ấy. Bài viết này điểm lại các trường nữ trung học Sài Gòn.

SGTC tổng hợp

Continue reading

Vụ án thịt kho tàu và heo Đông Pha

Tô Đông Pha không chỉ là một thi hào triều Tống, mà theo nhà văn nữ người Anh Fuchsia Dunlop chuyên về ẩm thực Trung Hoa, nhà phân tích về Đông Á trên BBC thế giới vụ, còn là một trong bốn nhà ẩm thực cổ điển nổi tiếng với món ăn trứ danh Trung Quốc mang tên ông là món heo Đông Pha.

Ngữ Yên

Continue reading