Người tình là Thiên Tai

Xin đăng lại bài của tuần báo Tuổi Ngọc trên số 141 phát hành ngày 5-8-1974, phỏng vấn thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên khi ông 22 tuổi, đang là sinh viên trường Luật, được trích lại từ tạp chí Thư Quán Bản Thảo số 45 tháng 1-2011.

Tuổi Ngọc

Continue reading

Con gái Đề Thám trở thành con nuôi của Paul Doumer

Bà Hoàng Thị Thế là con nuôi của Tổng thống Pháp Paul Doumer và người làm chứng ở đám cưới là thượng nghị sĩ toàn quyền các thuộc địa và Đại sứ Pháp Albert Sarraut.Năm 1931, Hoàng Thị Thế – con gái của thủ lĩnh nghĩa quân Yên Thế Hoàng Hoa Thám với bà Đặng Thị Nhu (tức bà Ba Cẩn) – kết hôn với ông Robert Bourgès, người Pháp gốc Bỉ tại Candéran, Bordeaux.

Minh Châu

Continue reading