Chuyện thắp sáng đường phố Sài Gòn xưa – trụ đèn dầu trên phố

Từ sau năm 1867, Sài Gòn được lắp đặt hệ thống đèn đường đốt bằng dầu dừa. Giờ thắp sáng bắt đầu mỗi ngày từ 6 giờ đến 6 giờ 30 chiều, tùy theo mùa, và chỉ tắt đèn vào 5 giờ sáng hôm sau, không được sớm hơn, vì từ 4 đến 5 giờ sáng là cao điểm của các vụ trộm cắp.

Lê Nguyễn

Continue reading