Sự thật về nghiên mực Tức Mặc Hầu

Theo ông Nguyễn Đắc Xuân thì chỉ có hai người là ông và cụ Vương Hồng Sển lên án ông Ngô Đình Diệm đã chiếm công vi tư, đã tham lam nhận cái nghiên mực Tức Mặc Hầu về làm của riêng cho mình. Sự thật thế nào?

Nguyễn Văn Lục

Continue reading

Hoàn cảnh sáng tác “Ngày Xưa Hoàng Thị” và “Em Lễ Chùa Này”

Sài Gòn có một quán café “Hoa Vàng”, trước kia còn gọi là “Động Hoa Vàng”. Quán nằm ở Ngã Tư Bảy Hiền, trang nhã, tĩnh mịch và rất nên thơ. Khách thường là những người đứng tuổi. Ai vào, nếu dể ý một tí sẽ thấy một “lão nông” ngồi lặng lẽ ở góc nhà. Đó chính là thi sĩ Phạm Thiên Thư, tác giả của những bài thơ nổi tiếng được Phạm Duy phổ thành những tình khúc bất hủ.

Ly Lê (California tháng 9/2017)

Continue reading