Nhà Giáo Hà Mai Anh & tác phẩm Tâm Hồn Cao Thượng

“Mẹ tôi tin rằng hình ảnh trường cũ sẽ in vào ký ức của con cho đến lúc tàn hơi thở cuối cùng như không bao giờ mẹ quên được bóng dáng của nhà cũ kỹ mà ở đó mẹ đã nghe tiếng nói ban đầu của con – Mẹ con (trích Tâm hồn cao thượng, Edmondo De Amicis – Hà Mai Anh dịch)

Vương Trùng Dương (trích Nhà Giáo Hà Mai Anh & tác phẩm Tâm Hồn Cao Thượng)

Continue reading