Ớt cay, sướng khổ lẫn lộn

An toàn thực phẩm – Có câu ca dao này, “Nhác trông thấy bóng người tình, ăn chín lạng ớt, ngọt ngay như đường”. Câu này nói về ớt Đà Lạt, chứ còn ớt nào vào đây nữa. Ớt Đà Lạt đủ màu xanh đỏ vàng, đẹp da mát mắt. Tình yêu làm ớt cay hóa ngọt (xớt.) mới lạ! Thực ra, ớt Đà Lạt cũng cay, nhưng cay rất nhẹ nhàng. Không thể đồng hóa cay nhẹ nhàng với cay lồng lộn, cay bóng gió được. Bài này nói về ớt và cay.

Vũ Thế Thành (trích trong “Ăn để sướng hay ăn để khổ?”, Tập I)

Continue reading