Cơm vua

Xưa kia trẻ con trong làng chơi trò kéo cưa mà hát cơm vua, cơm làng: Kéo cưa lừa xẻ, Thợ khỏe cơm vua , Thợ thua cơm làng, Thợ nào dở dang, Về bú tí mẹ. Vậy cơm vua có gì đặc biệt mà ao ước?

Lạp Chúc Nguyễn Huy

Continue reading

Cua đeo gông

Công bằng mà nói, xét về cấp độ ngon, chưa chắc thịt cua qua mặt được mình ghẹ. Song cua khởi nghiệp xuôi chèo mát mái, còn ghẹ thì không. Tại đô hội Sài Gòn, gần hai năm nay cơn lốc cua nuôi đã đổ ập về – vây lấy hơn 8 triệu dân! 

Tấn Tới

Continue reading