Bán thịt bò viên kèm món “xí ngầu lắc”

Ngược dòng thời gian, vào khoảng năm 1958, 1959… Cả tỉnh Mỹ Tho chỉ có hai chỗ bán thịt bò vò viên mà thôi. Chú Tiều ốm, nhỏ con và luôn mặc áo phach ngực và có thói quen là miệng bao giờ cũng thấy ngậm cây tăm xỉa răng.

Huỳnh Quốc Minh

Continue reading