Bánh lọt Cần Thơ ở Sài Gòn

Mỗi ngày anh bán bánh lọt đi qua nhà tôi hai lần. Tôi thấy anh chàng cao to trắng trẻo, nét mặt có vẻ chân tình và cũng còn phưởng phất đâu đấy hơi miền Tây sông nước, chưa mất hết hồn quê để nhập vào một đô thị xô bồ đầy rẫy sự lố bịch của lớp người mới học làm sang.

Duy Thức

Continue reading