Vũ Thế Thành

Vũ Thế Thành

Sinh ra, lớn lên, làm việc tại Sài Gòn

Hiện sống tại Đà Lạt

Chuyên môn: Hóa học, Quản trị chất lượng

Đã xuất bản:

  1. Những thằng già nhớ mẹ (2013, 2016, 2017)
  2. Ăn để sướng hay ăn để sợ? Tập I (2016)
  3. Để ăn không phải băn khoăn, Tập I, viết chung với Bích Hiền (2017, 2018)
  4. Sài Gòn, một góc ký ức và bây giờ (2018)
  5. Ăn để sướng hay ăn để sợ? Tập II (2019)
  6. Chuyện đời nước mắm, bình yên và bão tố (2019)
  7. Để ăn không phải băn khoăn, Tập II, viết chung với Bích Hiền (2020)

vuthethanh202@gmail.comhttps://vuthethanh.com

Danh mục các bài viết của Vũ Thế Thành trong blog:

Danh mục Vũ Thế Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.